2 Giammaria Manghi Giancarlo Capaldo Elia Minari Roberto Scarpinato